Sureler

İsmi Azam Duası, İsmi Azam Duası Oku, Arapça, Fazileti

İsmi Azam duası, Allah’ın en büyük ismi olan “Allah” kelimesinin 33 farklı şekilde tekrar edilmesiyle oluşan bir duadır. Bu dua, Allah’a yakınlaşmak, güçlü bir bağ kurmak, zorluklarla başa çıkmak ve dileklerin kabul olması için okunur. İsmi Azam Duası Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. ”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe …

Devamını Oku

Kevser Suresi, Kevser Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 108. suresidir. Mekke döneminde inmiştir ve üç ayetten oluşur. Surenin adı, “Kevser” kelimesinden gelir, bu kelime “bol nimet” ya da “hayır ve bereket” anlamına gelir. Surenin ana teması, Allah’ın Peygamberine verdiği bol nimet ve berekettir. Surenin İçeriği Kevser Suresi, üç ayetten oluşur. İlk ayette, Allah’ın Peygamberine verdiği bol nimet ve bereketten bahsedilir. İkinci ayette, Peygamberin düşmanlarına …

Devamını Oku

Kureyş Suresi, Kureyş Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini, surenin ilk ayetinde geçen Kureyş kelimesinden almaktadır. Surenin ana teması, Kureyş kabilesinin Allah’ın rızkı ve koruması altında olduğu ve bu nedenle Allah’a şükretmeleri gerektiğidir. Kureyş kabilesi, Mekke’de önemli bir ticaret merkezi olduğu için Allah’ın rızkı ve koruması altında olan bir kabiledir. Surenin mesajı, insanların Allah’ın rızkı ve koruması altında …

Devamını Oku

Maun Suresi, Maun Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini ilk ayetinde geçen “maun” kelimesinden almaktadır. Surenin toplamda 7 ayeti bulunmaktadır. Surenin ana teması, insanların birbirlerine yardım etmesi, fakirlerin ve muhtaçların yanında olunması ve insanların hayır işleri yapmasıdır. Bu nedenle sure, toplumsal ilişkilerdeki dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapar. Surenin ilk ayeti şöyledir: “Görmedin mi o, yalan söyleyip de, …

Devamını Oku

Fil Suresi, Fil Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Fil Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Surenin adı, içerdiği “fil” kelimesinden gelmektedir. Surenin konusu, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in doğduğu yıl Mekke’ye gelen Abraha’nın fil ordusunun hikayesidir. Abraha, Yemen’de hüküm süren Ebrehe’nin hizmetinde olan bir askerdir. Ebrehe, Kabe’yi yıkmak istediği için fil ordusuyla Mekke’ye doğru yola çıkar. Ancak, Allah’ın yardımıyla fil ordusu yok edilir ve Ebrehe’nin ordusu dağılır. …

Devamını Oku

Kadir Suresi, Kadir Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Surenin adı, içerdiği “Kadir” kelimesinden gelmektedir. Kadir gecesinin önemine işaret ettiği için bu isim verilmiştir. Kadir gecesi, İslam inancına göre, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece, Allah’ın Kur’an’ı ilk defa Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e indirdiği gece olarak kabul edilir. Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranan bir gece olduğu …

Devamını Oku

Kafirun Suresi, Kafirun Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Kafirun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 109. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. Bu sure, müminlerin ve kafirlerin inançları arasındaki keskin ayrımı vurgulamaktadır. Kafirun Suresi’nde, Allah’ın birliğine inanmayanlarla müminlerin arasındaki farklar belirtilir. Kafirlerin inançlarına saygı duyulması gerektiği de vurgulanır. Surenin ilk ayeti, “De ki: “Ey kafirler!” diye başlar ve müminlerin Allah’a olan inançlarını açıkça ifade eder. Surenin devamında, kafirlerin de kendi inançlarına sahip …

Devamını Oku

Duha Suresi, Duha Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Duha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 93. suresidir ve 11 ayetten oluşur. Sure adını, ilk ayetinde geçen “duha” kelimesinden almaktadır, bu kelime “sabah” anlamına gelmektedir. Surede, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hitaben Allah tarafından gönderilen mesajlar anlatılmaktadır. Bu mesajlar, Hz. Muhammed’in üzüntü ve endişe duyduğu bir dönemde gönderilmiştir. Surede, Allah’ın merhametinin ve lütfunun önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, insanların Allah’ın nimetlerine karşı şükretmeleri gerektiği de belirtilmektedir. …

Devamını Oku

Bakara Suresi, Bakara Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Bakara Suresi, Kur’an’ın ikinci suresidir ve 286 ayetten oluşur. İslam dininin en uzun sureleri arasında yer almaktadır. Surenin adı, surenin ilk ayetinde geçen ve “inek” anlamına gelen “el-bakara” kelimesinden gelmektedir. Surenin konuları arasında Allah’ın birliği, peygamberlerin görevleri, İsrailoğulları’nın tarihi, namaz, zekat, oruç, hac, faiz, adalet, ahlak, savaş hukuku ve kadınların hakları gibi konular yer almaktadır. Bakara Suresi, Müslümanlar tarafından önemli …

Devamını Oku

Fetih Suresi, Fetih Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisler

Fetih Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 48. suresidir. Mekke’de nazil olmuştur ve adını, ayetlerinde bahsedilen Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’yi fethetmesinden almaktadır. Surenin toplamda 29 ayeti bulunmaktadır. Fetih Suresi, İslam tarihinde önemli bir olay olan Mekke’nin fethini anlatmaktadır. Ayetlerinde, Allah’ın yardımı ve inananların azmi ile Mekke’nin fethedildiği anlatılmaktadır. Surenin sonunda ise, müminlere Allah’ın yardımının sürekli olduğu ve inananların zafer kazanacakları müjdesi verilmektedir. Fetih …

Devamını Oku