Kureyş Suresi, Kureyş Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini, surenin ilk ayetinde geçen Kureyş kelimesinden almaktadır.

Surenin ana teması, Kureyş kabilesinin Allah’ın rızkı ve koruması altında olduğu ve bu nedenle Allah’a şükretmeleri gerektiğidir. Kureyş kabilesi, Mekke’de önemli bir ticaret merkezi olduğu için Allah’ın rızkı ve koruması altında olan bir kabiledir. Surenin mesajı, insanların Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamaları ve bu nedenle Allah’a şükretmeleri gerektiğidir.

Surenin ilk ayeti şöyledir: “Kureyş’in rabbine ibadet etsinler. O, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin kıldı.” Bu ayette, Kureyş kabilesinin Allah’a ibadet etmeleri ve Allah’ın rızkı ve koruması altında oldukları hatırlatılmaktadır. İnsanların Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamaları, onların Allah’a şükretmeleri ve O’na ibadet etmeleri için bir neden oluşturur.

Kureyş Suresi, insanların Allah’a şükretmelerinin önemini vurgulamaktadır. İnsanlar, Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamalı ve bu nedenle O’na şükretmelidirler. Allah’a şükretmek, insanların imanlarını güçlendirir ve Allah’ın rahmetini kazanmalarına yardımcı olur.

Surenin son ayeti şöyledir: “O halde Kâbe’nin etrafında dönenlerin rabbine ibadet etsinler.” Bu ayet, Kureyş kabilesinin Mekke’deki Kâbe’ye olan bağlılığını ve saygısını vurgulamaktadır. İnsanlar, Allah’a ibadet etmenin yanı sıra, Kâbe’nin etrafında dönerek Allah’ın huzuruna çıkmak için dua etmelidirler.

Kureyş Suresi, insanların Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamaları ve O’na şükretmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. İnsanlar, Allah’ın rahmetini kazanmak için O’na ibadet etmeli ve Kâbe’nin etrafında dönerek Allah’ın huzuruna çıkmalıdırlar. Surenin mesajı, insanların Allah’a olan bağlılıklarını ve saygılarını korumaları gerektiğidir.

Kureyş Suresi Dinle

Kureyş Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû Rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresi Meali (Anlamı)

“Bismillahirrahmânirrahîm

1- Kureyş’in (mutluluğu) üzerine o Kureyş’in (Allah’a) taptığı (Kabe’nin Rabbine) sayesinde.

2- (O), kışın ve yazın onların rızıklarını veren, güvenliklerini sağlayan (Allah’tır).

3- Böylece, (Allah’a) ibadet etsinler diye, Kureyş’in (yolculuklarına) korkusuzca gitmelerine, ticaretlerini yürütmelerine, kışın ve yazın Rabblerinin evinde beslenip içmelerine (izin veririz).

Kureyş Suresi Arapça

Kureyş Suresi Fazileti

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini, surenin ilk ayetinde geçen Kureyş kelimesinden almaktadır. Kureyş kabilesi, Mekke’de önemli bir ticaret merkezi olduğu için Allah’ın rızkı ve koruması altında olan bir kabiledir. Surenin mesajı, insanların Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamaları ve bu nedenle Allah’a şükretmeleri gerektiğidir.

Kureyş Suresi‘nin fazileti, insanların Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamaları ve O’na şükretmeleri gerektiği konusunda önemli bir mesaj vermesidir. İnsanların Allah’a şükretmeleri, imanlarını güçlendirir ve Allah’ın rahmetini kazanmalarına yardımcı olur.

Kureyş Suresi‘nin faziletleri arasında, Kureyş kabilesinin Mekke’deki Kâbe’ye olan bağlılığı ve saygısı da yer almaktadır. Kâbe, İslam dininin en kutsal yerlerinden biridir ve Kureyş kabilesi, Kâbe’nin etrafında dönerek Allah’ın huzuruna çıkmak için dua etmiştir. Bu nedenle, Kureyş Suresi, insanların Kâbe’nin etrafında dönerek Allah’ın huzuruna çıkmalarını teşvik etmektedir.

Kureyş Suresi‘nin faziletleri arasında, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamaları da yer almaktadır. Bu nedenle, insanlar Allah’ın rahmetini kazanmak için birbirlerine yardım etmeli ve birlik içinde hareket etmelidirler. İnsanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma, toplumun huzuru ve barışı için çok önemlidir.

Kureyş Suresi‘nin faziletleri arasında, insanların Allah’a olan bağlılıklarını ve saygılarını korumaları da yer almaktadır. İnsanlar, Allah’a ibadet etmenin yanı sıra, Kâbe’nin etrafında dönerek Allah’ın huzuruna çıkarak dua etmelidirler. Bu davranış, insanların Allah’a olan saygılarını ve bağlılıklarını gösterir.

Kureyş Suresi‘nin faziletleri, insanların Allah’ın rızkı ve koruması altında olduklarını hatırlamaları, birbirlerine yardım etmeleri, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmaları, Allah’a olan bağlılıklarını ve saygılarını korumaları konularında önemli mesajlar verir. Bu mesajlar, insanların imanlarını güçlendirir ve Allah’ın rahmetini kazanmalarına yardımcı olur. Kureyş Suresi’nin faziletleri, insanların İslam dinine olan bağlılıklarını arttırır ve onları daha iyi bir Müslüman yapar.

Kureyş Suresi ile İlgili Hadisler

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. Sure, Kureyş kabilesine hitap ederek onların Allah’ın nimetlerine karşı şükretmeleri gerektiğini anlatır. İşte Kureyş Suresi ile ilgili bazı hadisler ve detaylı açıklamaları:

  1. Hz. Aişe (r.a.) şöyle anlatır: “Resulullah (s.a.v.) bir gün Kureyş kabilesi hakkında şöyle buyurdu: ‘Kureyş, Allah’ın evindeki görevlilerdir. Onların yüzü suyu hürmetine rızık verilir ve güvenlikleri sağlanır.'” (Buhari, Tefsir, 106/1)

Bu hadiste, Kureyş kabilesinin Allah’ın evindeki görevliler olduğu ifade edilir. Yani, Kâbe’nin koruyuculuğu ve hizmeti onlara verilmiştir. Bu sebeple Kureyş, Allah’ın evindeki görevlerini yerine getirdikleri sürece rızık ve güvenliklerinin sağlanacağı söylenir.

  1. Hz. İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatır: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Kureyş, insanların en hayırlısıdır. Onlara, Allah’ın evindeki görevleri ve Kâbe’nin anahtarları verilmiştir. Onlar, Allah’ın evini açar ve kaparlar. Allah, Kureyş’i rahmetiyle kuşatmıştır.'” (Buhari, Tefsir, 106/1)

Bu hadiste de Kureyş kabilesinin Allah’ın evindeki görevliler olduğu ifade edilir. Ayrıca, Kureyş’in insanların en hayırlısı olduğu söylenir. Bu, Kureyş’in özellikle ticaret ve siyasi güç açısından güçlü bir konumda olmasıyla ilgilidir. Ancak, bu güç ve konum, Kureyş’i Allah’ın rahmetiyle kuşatmıştır.

  1. Hz. İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatır: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Kureyş, Allah’ın evindeki görevliler ve hizmetçilerdir. Onların yüzü suyu hürmetine insanlar rızıklandırılır ve güvenlikleri sağlanır. Onlar, insanların en hayırlısıdır. Allah, Kureyş’in sayesinde insanlara rahmet etmiştir.'” (Müslim, Salat, 209)

Bu hadiste de Kureyş kabilesinin Allah’ın evindeki görevliler olduğu ifade edilir. Ayrıca, Kureyş’in insanların en hayırlısı olduğu söylenir. Bu, Kureyş’in Allah’ın evindeki görevlerini yerine getirmeleri ve insanlara rızık ve güvenlik sağlamalarıyla ilgilidir. Bu sebeple, Allah da Kureyş’in sayesinde insanlara rahmet etmiştir.

  1. Hz. Enes (r.a.) şöyle anlatır: “Resulullah (s.a.v.), Kureyş kabilesi hakkında şöyle buyurdu: ‘Kureyş, insanların en üstünüdür. Onlar, Allah’ın evindeki görevlilerdir. Allah, Kureyş’in sayesinde insanlara rahmet etmiştir.'” (Tirmizi, Tefsir, 106/1)

Bu hadiste de Kureyş kabilesinin Allah’ın evindeki görevliler olduğu ifade edilir. Ayrıca, Kureyş’in insanların en üstünü olduğu söylenir. Bu, Kureyş’in güçlü bir konuma sahip olması ve Allah’ın evindeki görevlerini başarıyla yerine getirmesiyle ilgilidir.

Sonuç olarak, Kureyş Suresi, Kureyş kabilesine hitap ederek onların Allah’ın nimetlerine karşı şükretmeleri gerektiğini anlatır. Hadislerde de görüldüğü gibi, Kureyş kabilesi Allah’ın evindeki görevlilerdir ve insanlara rızık ve güvenlik sağlarlar. Bu sebeple, Kureyş’in sayesinde insanlara rahmet edilir.

Check Also

Fil Suresi, Fil Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Fil Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Surenin adı, içerdiği “fil” kelimesinden …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *