İsmi Azam Duası, İsmi Azam Duası Oku, Arapça, Fazileti

İsmi Azam duası, Allah’ın en büyük ismi olan “Allah” kelimesinin 33 farklı şekilde tekrar edilmesiyle oluşan bir duadır. Bu dua, Allah’a yakınlaşmak, güçlü bir bağ kurmak, zorluklarla başa çıkmak ve dileklerin kabul olması için okunur.

İsmi Azam Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

İsmi Azam Duası Meali (Anlamı)

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resuü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

İsmi Azam Duası Arapça

اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يا حَىُّ يَا قَيُّومُ إِنِّى أَسْأَلُكَ

İsmi Azam Duası Fazileti

İsmi Azam Duası, Allah’ın en büyük ismi olan “Allah”ın 99 ismini içeren bir duadır. Bu dua, İslam dininde çok önemlidir ve birçok müslüman tarafından sık sık okunur. İsmi Azam Duası’nın fazileti, Allah’ın isimlerini anmak ve ona yakınlaşmak için okunmasıdır. Bu dua, kişinin Allah’ın rahmetine ve merhametine ulaşmasına yardımcı olabilir ve hayatında olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, İsmi Azam Duası’nın okunması, kişinin ruhani güçlerini artırabilir ve kötü enerjilerden korunmasına yardımcı olabilir.

İsmi Azam Duası ile İlgili Hadisler

İsmi Azam Duası ile ilgili hadisler şunlardır:

  1. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın en büyük ismi İsmi Azam’dır. Kim bu ismi anarsa, Allah ona yardım eder.” (Tirmizi)
  2. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın en büyük ismini bilen ve onunla amel eden kimse, Allah’ın rahmetine nail olur.” (İbn Mace)
  3. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın en büyük ismi İsmi Azam’dır. Kim bu ismi anarsa, Allah onun duasını kabul eder.” (Tirmizi)
  4. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim her gün İsmi Azam’ı 100 defa zikrederse, Allah onun kalbini nurlandırır ve ona rızkını artırır.” (Taberani)
  5. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim İsmi Azam Duası’nı okursa, Allah onun günahlarını affeder ve ona cennette yüksek dereceler verir.” (Beyheki)

Bu hadisler, İsmi Azam Duası‘nın önemini ve faziletlerini vurgulamaktadır. Bu dua, Allah’ın rahmeti ve merhametiyle dolu olan bir ismi anmak ve ona yakınlaşmak için okunabilir.

Check Also

Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Beş Kısa Sure Okuma: Sefere çıkarken Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini besmele ile başlayarak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *