Duha Suresi, Duha Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Duha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 93. suresidir ve 11 ayetten oluşur. Sure adını, ilk ayetinde geçen “duha” kelimesinden almaktadır, bu kelime “sabah” anlamına gelmektedir.

Surede, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hitaben Allah tarafından gönderilen mesajlar anlatılmaktadır. Bu mesajlar, Hz. Muhammed’in üzüntü ve endişe duyduğu bir dönemde gönderilmiştir. Surede, Allah’ın merhametinin ve lütfunun önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, insanların Allah’ın nimetlerine karşı şükretmeleri gerektiği de belirtilmektedir.

Duha Suresi, Müslümanlar tarafından önemli bir sure olarak kabul edilir ve sık sık okunur. Sure, insanlara sabahın güneşinin doğuşuyla birlikte başlayan yeni bir günün umudunu verir. Ayrıca, Allah’ın rahmeti ve lütfu konusunda insanları hatırlatır ve insanların şükretmeleri gerektiğini hatırlatır.

Duha Suresi Dinle

Duha Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • Vedduha
 • Velleyli iza seca
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
 • Elem yecidke yetiymen feava
 • Ve vecedeke dallen feheda
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna
 • Femmel yetiyme fela takher
 • Ve emmessaile fela tenher
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 • Andolsun kuşluk vaktine
 • ve dindiği zaman o geceye ki,
 • Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
 • Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
 • İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
 • O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
 • Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
 • Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
 • Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
 • El açıp isteyeni de azarlama!
 • Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Duha Suresi Arapça

Duha Suresi Fazileti

Duha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 93. suresidir. Surenin 11 ayetten oluştuğu bilinmektedir. Bu sure, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen ilk vahiyler arasındadır ve onun bir dönemde yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için gönderilmiştir.

Duha Suresi’nin fazileti, okuyan kişinin Allah’ın rahmet ve merhametinden yararlanmasını sağlamasıdır. Ayrıca surenin okunması, kişinin manevi rahatlık bulmasına ve huzurlu bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Duha Suresi’nin okunması, aynı zamanda kişinin hayatındaki olumsuzlukları yok etmeye de yardımcı olur.

Birçok hadis kaynağına göre, Duha Suresi’nin okunması, kişinin rızkının artmasına ve borçlarının ödenmesine yardımcı olur. Ayrıca, okuyan kişinin günahları affedilir ve sevap kazanır. Bu nedenle, Duha Suresi’nin okunması, Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır.

Sonuç olarak, Duha Suresi‘nin fazileti, Allah’a olan inancımızı ve bağlılığımızı güçlendirmesi, manevi rahatlık sağlaması ve hayatımıza olumlu etkileri olmasıdır. Bu nedenle, Duha Suresi’nin okunması, Müslümanlar arasında önemli bir ibadet ve uygulamadır.

Duha Suresi ile İlgili Hadisler

 1. Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sıkıntıya düştüğü zaman Duha Suresi’ni okurdu.” (Buhari)
 2. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim sabah namazından sonra Duha Suresi’ni okursa, Allah onun için akşama kadar yeter.” (Tirmizi)
 3. Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim Duha Suresi’ni okursa, Allah onun için bir ev inşa etmiş gibi sevap yazar.” (Tirmizi)
 4. Hz. Enes (r.a.) şöyle anlatmıştır: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Duha Suresi’ni okumayı severdi ve bizlere de okumamızı tavsiye ederdi.” (Müslim)
 5. Hz. Abdullah İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: “Duha Suresi’ni okumak, kişinin Allah’a yakınlığını artırır ve onun için sevap kaynağı olur.” (Beyhaki)
 6. Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Kim Duha Suresi’ni okursa, Allah onun için sıkıntıları hafifletir ve ona rızık verir.” (İbn Mace)

Bu hadislerden de anlaşılacağı gibi, Duha Suresi‘nin okunması, kişinin manevi ve maddi hayatını olumlu yönde etkileyen bir ibadettir. Bu nedenle, Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır.

Check Also

Maun Suresi, Maun Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini ilk ayetinde geçen “maun” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *