Kadir Suresi, Kadir Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Surenin adı, içerdiği “Kadir” kelimesinden gelmektedir. Kadir gecesinin önemine işaret ettiği için bu isim verilmiştir. Kadir gecesi, İslam inancına göre, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece, Allah’ın Kur’an’ı ilk defa Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e indirdiği gece olarak kabul edilir. Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranan bir gece olduğu için, Kadir Suresi de Ramazan ayında okunması tavsiye edilir.

Surenin başlangıcında, Kadir gecesinin ne olduğu ve önemi anlatılmaktadır. “Biz Kur’an’ı Kadir gecesiyle indirdik. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir Suresi, 1-3) ayetleri, Kadir gecesinin önemini vurgulamaktadır. Bu gecede yapılan ibadetlerin, bin ay boyunca yapılan ibadetlere eşdeğer olduğu belirtilmektedir.

Surenin devamında, Kadir gecesinin önemine uygun olarak, Allah’ın rahmeti, merhameti ve gücü anlatılmaktadır. “Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar bir selamettir.” (Kadir Suresi, 4-5) ayetleri, Kadir gecesinde meleklerin ve ruhun Allah’ın izniyle yeryüzüne inmesini anlatmaktadır. Bu ayetlerde, bu gece boyunca insanlara verilecek olan rahmet ve merhametin sınırsız olduğu ifade edilmektedir.

Surenin son bölümünde ise, insanların Allah’a yönelmeleri ve ona ibadet etmeleri konu edilmektedir. “Rabbinin adını anarak O’na yönelen, namaz kılan, sadaka veren kimse, elbette Rabbine yönelmiş bir kalple yapmıştır.” (Kadir Suresi, 8-9) ayetleri, insanların Allah’a yönelmelerinin önemini vurgulamaktadır. Bu ayetlerde, insanların Allah’a yönelirken kalplerinin de Allah’a yönelmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, sadaka verme ve namaz kılma gibi ibadetlerin de Allah’a yönelmenin bir yolu olduğu ifade edilmektedir.

Kadir Suresi, Kadir gecesinin önemine uygun olarak, insanların Allah’a yönelmesi ve ona ibadet etmesi konusunda önemli mesajlar vermektedir. Bu sure, Ramazan ayının son on gününde okunması tavsiye edilir ve bu gece boyunca yapılan ibadetlerin sevabının bin ay boyunca devam edeceği inancını taşır.

Kadir Suresi Dinle

Kadir Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Bismillahirrahmânirrahîm.

-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

-Ve ma edrake ma leyletülkadr

-Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

-Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresi Anlamı (Meali)

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece, Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar bir selamet ve huzur vardır.

O gece, Rablerinin izniyle, her iş için tan yerinde bir selamet ve huzur vardır.

Allah’ın rahmeti ve mağfireti, o gece dünya semasına nüzul eder.

O gece, insanlar için birçok hayır ve bereketi içinde barındırır. Ancak bu geceyi tanımayanlar kaybedenlerdir.”

Kadir Suresi Arapça

Kadir Suresi Fazileti

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresidir ve Kadir gecesinin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, Kadir Suresi’nin fazileti de büyük önem taşımaktadır. İşte Kadir Suresi’nin bazı faziletleri:

 1. Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir ve okunuşu kolaydır. Bu nedenle, herkes tarafından kolayca ezberlenebilir ve okunabilir.
 2. Kadir Suresi, içeriği itibariyle Kadir gecesi ile ilgilidir ve bu geceye özel bir önem verir. Bu nedenle, Kadir gecesi okunması tavsiye edilir ve bu gece boyunca okunması sevap kazandırır.
 3. Kadir Suresi, içerdiği mesajlar itibariyle insanların Allah’a yönelmeleri ve ona ibadet etmeleri konusunda önemli mesajlar verir. Bu nedenle, bu surenin okunması insanların manevi hayatına katkı sağlar.
 4. Kadir Suresi, içerdiği mesajlar nedeniyle, insanların Allah’a yönelmeleri ve ona ibadet etmeleri konusunda teşvik eder ve bu nedenle birçok insan tarafından okunur.
 5. Kadir Suresi, içerdiği mesajlar nedeniyle, insanların manevi hayatına katkı sağladığı gibi, aynı zamanda insanların dünya hayatındaki sorunlarına da çözüm olabilir.
 6. Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir ve bu nedenle, her müslümanın bu sureyi ezberlemesi ve okuması tavsiye edilir.
 7. Kadir Suresi, içerdiği mesajlar nedeniyle, insanların manevi hayatında birçok fayda sağlar. Bu nedenle, bu sureyi okuyan ve manevi hayatına uyan bir kişi, Allah’ın rızasını kazanabilir.

Kadir Suresi ile İlgili Hadisler

Kadir Suresi ile ilgili birçok hadis bulunmaktadır. İşte bazıları:

 1. Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi: “Resulullah (s.a.v.), Kadir gecesini aramak için son on günü ihyâ ederdi. (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr, 2)
 2. Hz. Ömer (r.a.) şöyle dedi: “Kadir gecesi, Ramazan’ın son on gününden biridir. Kim bu geceyi ibadetle geçirirse, Allah onu bağışlar.” (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr, 3)
 3. Hz. İbn Abbas (r.a.) şöyle dedi: “Kadir gecesi, Ramazan’ın 27. gecesidir.” (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr, 4)
 4. Hz. Enes (r.a.) şöyle dedi: “Resulullah (s.a.v.), Kadir gecesi hakkında şöyle buyurdu: ‘Kadir gecesi, Ramazan’ın son on gününden biridir. Kim bu geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları affedilir.'” (Müslim, Salâtü’t-Tatavvüf, 73)
 5. Hz. Ali (r.a.) şöyle dedi: “Kadir gecesi, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir. Bu geceyi ihya eden kimse, Allah’ın rızasını kazanır.” (Tirmizî, Salâtü’t-Tatavvüf, 78)

Bu hadisler, Kadir gecesinin önemini ve değerini vurgulamakta ve bu geceyi ibadetle geçirenlerin Allah’ın rahmet ve mağfiretine nail olacağını belirtmektedir.

Check Also

Maun Suresi, Maun Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini ilk ayetinde geçen “maun” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *