Mevlana Sözleri, Hz Mevlana İbretlik En Güzel Sözleri, Kısa Sözleri

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 13. yüzyılda yaşamış İslam düşünürü, şair ve mistik bir liderdir. 1207 yılında bugünkü Afganistan sınırları içinde yer alan Belh şehrinde doğmuştur. Babası, tanınmış bir alim ve din adamı olan Bahauddin Veled’dir. Mevlana, çocukluğunda babasından ve diğer alimlerden dini eğitim almıştır. Ayrıca astronomi, matematik, felsefe ve dil bilimleriyle de ilgilenmiştir.

Mevlana, 13 yaşında ailesiyle birlikte Anadolu’ya göç etmiştir. Konya’da babasının ölümünden sonra yerine geçerek, Mevlevi tarikatını kurmuştur. Mevlevi tarikatı, Mevlana’nın öğretileri ve eserleri üzerine kurulmuş bir tarikattır. Mevlevi dervişleri, sema adı verilen dönen danslarıyla bilinirler.

Mevlana, insanların birbirleriyle sevgi ile bağlanması gerektiğini savunmuş ve “Sevgi, sevgiye karşılık buluncaya kadar büyür” sözüyle tanınmıştır. Eserleri arasında en ünlüsü “Mesnevi” adlı eseridir. Mesnevi, İslam felsefesi, tasavvuf ve ahlaki konuları ele alır ve hikayelerle anlatılır.

Mevlana, insanların din, dil, ırk ve kültür farklılıklarına rağmen birbirleriyle barış içinde yaşamaları gerektiğini öğütlemiştir. Bu nedenle, Mevlana’nın öğretileri dünya çapında takip edilir ve her yıl 17 Aralık’ta Konya’da anma törenleri düzenlenir.

Mevlana Sözleri

Mevlana’nın sözleri, insanların hayatlarına ışık tutan, derin anlamlar içeren ve her zaman ilham veren sözlerdir. İşte, Mevlana’nın en ünlü sözleri:

 1. “Güneş gibi ol, insanların karanlıklarını aydınlat.”
 2. “Sen kendine değişirsen, dünya da değişir.”
 3. “Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar.”
 4. “Sana gelen her şeyi kabul et, olumlu ya da olumsuz. Her şeyde bir hikmet vardır.”
 5. “Sevgi, sevgiye karşılık buluncaya kadar büyür.”
 6. “Seni seven insanların değerini bil, onlar hayatınızdaki gerçek hazinedir.”
 7. “Sonsuz bir denizde damla olmak yerine, bir damlada sonsuzluğu bulun.”
 8. “Bir an bile olsa kendinle baş başa kal, kendini tanırsın ve özgür olursun.”
 9. “Yaşamak, sevmekten ibarettir. Sevgi olmadan yaşamak, cansız bir beden gibidir.”
 10. “Seni seven insanlara sevgi ve şefkatle yaklaş, onları hayatından çıkarmak için hiçbir sebep yok.”
 11. “Bir kişinin kalbini kırmak, dünya üzerindeki tüm mabetleri yıkmaktan daha kötüdür.”
 12. “Her şeyin bir sonu var, ama sevginin sonu yoktur.”
 13. “Kendini bilmek, Rabbini bilmektir.”
 14. “Dünya, bir bahçe gibidir. Senin bahçene ne ekersen, onu biçersin.”
 15. “İçindeki ışığı bul, dünyayı aydınlat.”
 16. “Aşk, insanın Rabbine en yakın olduğu andır.”
 17. “Dünya, bir yolculuk gibidir. Seni mutlu eden şeylerle dolu olması için, kendi yolculuğunu kendin seçmelisin.”
 18. “Kendini sev, başkalarını da sevebilirsin.”
 19. “Seni seven insanları sev, onları yargılama.”
 20. “Senin kalbin senin dünyandır. Kalbini güzel tut, dünya seninle güzel olacaktır.”

Mevlana İbretlik Sözleri

Hz. Mevlana’nın ibretlik sözleri, insanların hayatlarına ışık tutan, düşündüren ve derin anlamlar içeren sözlerdir. İşte, Hz. Mevlana’nın en ibretlik sözleri:

 1. “Kendini bilen, Rabbini bilir.”
 2. “Kendini sev, başkalarını da sevebilirsin.”
 3. “Dünya, bir denizdir ve insanlar onun dalgalarıdır.”
 4. “Sonsuz bir denizde damla olmak yerine, bir damlada sonsuzluğu bulun.”
 5. “Seni seven insanların değerini bil, onlar hayatınızdaki gerçek hazinedir.”
 6. “Sevgi, sevgiye karşılık buluncaya kadar büyür.”
 7. “Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar.”
 8. “Sen kendine değişirsen, dünya da değişir.”
 9. “Bir kişinin kalbini kırmak, dünya üzerindeki tüm mabetleri yıkmaktan daha kötüdür.”
 10. “Kalbindeki karanlık, dünyadaki hiçbir karanlıktan daha korkunç değildir.”
 11. “Her gün yeni bir şey öğrenmek için yaşa. Öğrenenler, yaşayanlardan daha uzun yaşarlar.”
 12. “Kendine güvenli ol, çünkü seninle birlikte olan Rabbindir.”
 13. “Yaşamak, sevmekten ibarettir. Sevgi olmadan yaşamak, cansız bir beden gibidir.”
 14. “Seni seven insanlara sevgi ve şefkatle yaklaş, onları hayatından çıkarmak için hiçbir sebep yok.”
 15. “Seni seven insanların kalplerinde yaşamak, ölümsüzlüğe giden yoldur.”
 16. “Dünya, bir yolculuk gibidir. Seni mutlu eden şeylerle dolu olması için, kendi yolculuğunu kendin seçmelisin.”
 17. “Bir an bile olsa kendinle baş başa kal, kendini tanırsın ve özgür olursun.”
 18. “İçindeki ışığı bul, dünyayı aydınlat.”
 19. “Aşk, insanın Rabbine en yakın olduğu andır.”
 20. “Kendini sev, Rabbini sev ve insanları sev. Bu üçü arasında bir ayrım yapma.”

Mevlana Kısa Sözleri

Mevlana’nın kısa sözleri, insanların hayatlarına ışık tutan, derin anlamlar içeren ve her zaman ilham veren sözlerdir. İşte, Mevlana’nın kısa sözleri:

 1. “Güneş gibi ol, insanların karanlıklarını aydınlat.”
 2. “Sevgi, sevgiye karşılık buluncaya kadar büyür.”
 3. “Sen kendine değişirsen, dünya da değişir.”
 4. “Yaşamak, sevmekten ibarettir.”
 5. “Kendini sev, başkalarını da sevebilirsin.”
 6. “Bir kişinin kalbini kırmak, dünya üzerindeki tüm mabetleri yıkmaktan daha kötüdür.”
 7. “Her şeyin bir sonu var, ama sevginin sonu yoktur.”
 8. “İçindeki ışığı bul, dünyayı aydınlat.”
 9. “Kendini bilen, Rabbini bilir.”
 10. “Dünya, bir bahçe gibidir. Senin bahçene ne ekersen, onu biçersin.”
 11. “Seni seven insanların değerini bil, onlar hayatınızdaki gerçek hazinedir.”
 12. “Bir an bile olsa kendinle baş başa kal, kendini tanırsın ve özgür olursun.”
 13. “Dünya, bir yolculuk gibidir. Seni mutlu eden şeylerle dolu olması için, kendi yolculuğunu kendin seçmelisin.”
 14. “Aşk, insanın Rabbine en yakın olduğu andır.”
 15. “Seni seven insanları sev, onları yargılama.”
 16. “Kendini sev, Rabbini sev ve insanları sev. Bu üçü arasında bir ayrım yapma.”
 17. “Kendine güvenli ol, çünkü seninle birlikte olan Rabbindir.”
 18. “Bir kalbi kırmak, bir mabeti yıkmaktan daha kötüdür.”
 19. “Sevginin gücü, hayatın anlamıdır.”
 20. “Seni seven insanların kalplerinde yaşamak, ölümsüzlüğe giden yoldur.”

Mevlana Aşk Sözleri

Mevlana’nın aşk sözleri, insanların kalplerine dokunan, derin anlamlar içeren ve ilham veren sözlerdir. İşte, Mevlana’nın en güzel aşk sözleri:

 1. “Aşk, insanın Rabbine en yakın olduğu andır.”
 2. “Aşkın gücü, hayatın anlamıdır.”
 3. “Aşk, iki bedende tek bir ruhtur.”
 4. “Aşk, insanın kendisini kaybettiği ve kendini bulduğu yerdir.”
 5. “Aşk, insana güç, cesaret ve umut verir.”
 6. “Aşk, insanı kendine getirir ve onu Rabbine yaklaştırır.”
 7. “Aşk, insanın kalbine giren bir çekiçtir ve onu yeniden şekillendirir.”
 8. “Aşk, insana hayatın anlamını gösterir ve onu ölümsüzlüğe götürür.”
 9. “Aşk, insanın içindeki en güzel çiçektir ve onu her zaman açık tutar.”
 10. “Aşk, insanın kalbindeki ateştir ve onu her zaman sıcak tutar.”
 11. “Aşk, insanın hayatındaki en büyük hazine ve onu her zaman zengin kılar.”
 12. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel şarkıdır ve onu her zaman mutlu eder.”
 13. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel yolculuktur ve onu her zaman ileriye götürür.”
 14. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel manzaradır ve onu her zaman etkiler.”
 15. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel keşiftir ve onu her zaman şaşırtır.”
 16. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel hikayedir ve onu her zaman anlatılır kılar.”
 17. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel yoldaşıdır ve onu her zaman yanında taşır.”
 18. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel armağandır ve onu her zaman sevgiyle kabul eder.”
 19. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel sırdır ve onu her zaman korur.”
 20. “Aşk, insanın hayatındaki en güzel duygudur ve onu her zaman dolu tutar.”

Mevlana Anne Evlat Sevgisi Sözleri

Mevlana’nın anne evlat sevgisiyle ilgili sözleri, insanların kalplerine dokunan, derin anlamlar içeren ve ilham veren sözlerdir. İşte, Mevlana’nın en güzel anne evlat sevgisi sözleri:

 1. “Anne sevgisi, dünyadaki en saf ve en güçlü sevgidir.”
 2. “Anne, çocuklarının mutluluğu için kendinden vazgeçen bir melektir.”
 3. “Anne, çocuklarının kalbindeki tüm acıları hisseder ve onları iyileştirmek için elinden geleni yapar.”
 4. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük destektir ve onları her zaman destekler.”
 5. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük öğretmendir ve onlara her zaman doğru yolu gösterir.”
 6. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük güvencedir ve onları her zaman korur.”
 7. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük mucizedir ve onları her zaman şaşırtır.”
 8. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük ödüldür ve onları her zaman sevgiyle kabul eder.”
 9. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük şarkıdır ve onları her zaman mutlu eder.”
 10. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük hazine ve onları her zaman zengin kılar.”
 11. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük yol göstericidir ve onları her zaman ileriye götürür.”
 12. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük manzaradır ve onları her zaman etkiler.”
 13. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük keşiftir ve onları her zaman şaşırtır.”
 14. “Anne, çocuklarının hayatındaki en büyük hikayedir ve onları her zaman anlatılır kılar.”
 15. “Anne, çocuklarının hayatındaki en güzel sırdır ve onları her zaman korur.”
 16. “Anne, çocuklarının hayatındaki en güzel duygudur ve onları her zaman dolu tutar.”
 17. “Anne, çocuklarının hayatındaki en güzel armağandır ve onları her zaman sevgiyle kabul eder.”
 18. “Anne, çocuklarının hayatındaki en güzel yoldaşıdır ve onları her zaman yanında taşır.”
 19. “Anne, çocuklarının hayatındaki en güzel anıdır ve onları her zaman hatırlar.”
 20. “Anne, çocuklarının hayatındaki en güzel sevgidir ve onları her zaman sevgiyle sarar.”

Mevlana Dostluk Sözleri

 1. “Dostlarınızı seçerken, onların yüzündeki ışığı görmelisiniz.”
 2. “Dostluk, birbirimizi sevmenin yanı sıra, birbirimizi anlamaktır.”
 3. “Dostluk, güneş gibi parlar ve hiçbir zaman gölge bırakmaz.”
 4. “Dostlarınızla birlikte olduğunuzda, kalbinizdeki sevgi ve mutluluk hiç bitmez.”
 5. “Dostluk, birbirimize güvenmek ve birbirimizi desteklemek demektir.”
 6. “Dostluk, birbirimizin kusurlarını kabul etmek ve sevmek demektir.”
 7. “Dostluk, sıcak bir kucaklaşmadır ve kalplerimizi birleştirir.”
 8. “Dostlarımız, zor zamanlarda bizi yalnız bırakmazlar ve her zaman yanımızda olurlar.”
 9. “Dostluk, sevgi, saygı ve anlayışla beslenir.”
 10. “Dostlarımız, hayatımızın en değerli hazineleridir ve onları kaybetmek hiçbir şeyle telafi edilemez.”
 11. “Dostluk, birbirimizin hayatına renk katan bir bahar çiçeğidir.”
 12. “Dostlarımız, yalnızca zor zamanlarda değil, her zaman yanımızda olmalıdır.”
 13. “Dostluk, birbirimizi kabul etmek ve sevmekle başlar.”
 14. “Dostluk, birbirimize karşı dürüst olmak ve güvenmekle devam eder.”
 15. “Dostluk, birbirimize destek olmak ve birlikte büyümekle güçlenir.”
 16. “Dostlarımız, hayatımızdaki en değerli varlıklarımızdır.”
 17. “Dostlarımız, bizi olduğumuz gibi kabul eder ve sevgiyle sararlar.”
 18. “Dostluk, birbirimiz için dua etmek ve iyi dileklerde bulunmakla da beslenir.”
 19. “Dostlarımız, hayatımızdaki en güzel anılarımızın yaratıcılarıdır.”
 20. “Dostluk, birbirimize karşı dürüst olmak ve saygı göstermekle devam eder.”

Mevlana Evlat Sevgisi Sözleri

 1. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatınızdaki en büyük armağandır ve onların kıymetini bilin.”
 2. “Çocuklarınızın sevgisi, kalbinizdeki tüm yaraları iyileştirecektir.”
 3. “Çocuklarınıza sevgiyle yaklaşın, onların hayatta en büyük destekçisi siz olacaksınız.”
 4. “Çocuklarınıza karşı sevginizi gösterin, onların kalplerindeki sevgi hiç bitmeyecektir.”
 5. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatınıza anlam ve renk katar.”
 6. “Çocuklarınıza sevgi dolu bir kalple yaklaşın, onlar da size aynı sevgiyi göstereceklerdir.”
 7. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatta sizi en çok mutlu edecek şeydir.”
 8. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatınızdaki en büyük umut kaynağı olacaktır.”
 9. “Çocuklarınızın sevgisi, sizin her şeyinizdir ve onları kaybetmek asla mümkün değildir.”
 10. “Çocuklarınızın sevgisi, kalbinizdeki en değerli hazinedir.”
 11. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatınızdaki en güzel anıları yaratacaktır.”
 12. “Çocuklarınıza sevgiyle yaklaştığınızda, onlar da size sevgiyle yaklaşacaklardır.”
 13. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatta sizi güçlü tutacak bir kaynaktır.”
 14. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatta sizi motive edecek en büyük güçtür.”
 15. “Çocuklarınıza sevgiyle davranın, onların hayatındaki en büyük öğretmen siz olacaksınız.”
 16. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatınızı anlamlı kılacak en büyük şeydir.”
 17. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatınızın her anında yanınızda olacak bir kaynaktır.”
 18. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatınızdaki en büyük mutluluk kaynağıdır.”
 19. “Çocuklarınızın sevgisi, onların hayatındaki en büyük mirastır.”
 20. “Çocuklarınızın sevgisi, hayatta sahip olabileceğiniz en saf ve en güzel duygudur.”

Mevlana Kardeşlik Sözleri

 1. “Kardeşlik, birbirimiz için dua etmek, birbirimize destek olmak ve birbirimizi sevmek demektir.”
 2. “Kardeşler arasındaki sevgi, hayatta sahip olabileceğiniz en değerli hazinedir.”
 3. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı saygı göstermekle başlar.”
 4. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize dürüst olmak ve güvenmekle devam eder.”
 5. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize yardım etmek ve birlikte büyümekle güçlenir.”
 6. “Kardeşlik, birbirimize karşı anlayışlı ve sabırlı olmak demektir.”
 7. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı hoşgörülü olmakla da beslenir.”
 8. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı şefkatli ve merhametli olmakla güçlenir.”
 9. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı adil olmak ve haksızlığa uğramamakla devam eder.”
 10. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı samimi ve içten olmakla beslenir.”
 11. “Kardeşlik, birbirimize karşı dürüst olmak ve yanlışlarımızı düzeltmek demektir.”
 12. “Kardeşlik, birbirimize karşı saygılı olmak ve farklılıklarımızı kabul etmekle devam eder.”
 13. “Kardeşlik, birbirimize karşı açık fikirli olmak ve birbirimizi dinlemekle güçlenir.”
 14. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı sabırlı olmak ve anlayışlı davranmakla beslenir.”
 15. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı dürüst ve samimi olmakla devam eder.”
 16. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı merhametli ve şefkatli olmakla güçlenir.”
 17. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı adil olmak ve birlikte hareket etmekle devam eder.”
 18. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı destek olmak ve birbirimizin güçlü yanlarını keşfetmekle beslenir.”
 19. “Kardeşler arasındaki sevgi, birbirimize karşı dürüst ve açık fikirli olmakla güçlenir.”
 20. “Kardeşlik, birbirimize karşı sevgi dolu bir kalple yaklaşmak ve birbirimizi kabul etmek demektir.”

Mevlana Aile Sözleri

 1. “Aile, hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir.”
 2. “Aile, sevgiyle beslenir ve sevgiyle büyür.”
 3. “Aile, birbirimize karşı sabırlı ve anlayışlı olmakla güçlenir.”
 4. “Aile, birbirimize karşı dürüst olmak ve güvenmekle devam eder.”
 5. “Aile, birbirimize karşı saygılı olmak ve farklılıklarımızı kabul etmekle beslenir.”
 6. “Aile, birbirimize karşı hoşgörülü ve merhametli olmakla güçlenir.”
 7. “Aile, birbirimize karşı destek olmak ve birlikte hareket etmekle devam eder.”
 8. “Aile, birbirimize karşı samimi ve içten olmakla beslenir.”
 9. “Aile, birbirimize karşı adil olmak ve haksızlığa uğramamakla güçlenir.”
 10. “Aile, birbirimize karşı açık fikirli olmak ve birbirimizi dinlemekle beslenir.”
 11. “Aile, birbirimize karşı şefkatli ve merhametli olmakla devam eder.”
 12. “Aile, birbirimize karşı anlayışlı ve sabırlı olmakla güçlenir.”
 13. “Aile, birbirimize karşı destek olmak ve birbirimizin güçlü yanlarını keşfetmekle beslenir.”
 14. “Aile, birbirimize karşı dürüst ve samimi olmakla devam eder.”
 15. “Aile, birbirimize karşı sevgi dolu bir kalple yaklaşmak ve birbirimizi kabul etmek demektir.”
 16. “Aile, birbirimize karşı güvenli bir ortam sağlamak ve birbirimizi korumakla güçlenir.”
 17. “Aile, birbirimize karşı destek olmak ve birlikte zorlukları aşmakla beslenir.”
 18. “Aile, birbirimize karşı yardımsever ve paylaşımcı olmakla devam eder.”
 19. “Aile, birbirimize karşı sevgi ve saygı çerçevesinde iletişim kurmakla güçlenir.”
 20. “Aile, birbirimize karşı öğrenmeye açık olmak ve birbirimizden öğrenmekle beslenir.”

Mevlana Umut Sözleri

 1. “Umudun kanatları yaralarımızı iyileştirir.”
 2. “Karanlıkta kaybolanlar, umut ışığına tutunmalıdır.”
 3. “Umutsuzluğun karanlığına kapılmak, güneşin doğuşunu engellemez.”
 4. “Umut, insanın en büyük güç kaynağıdır.”
 5. “Umut, insanın düşe kalka yürüdüğü yolda aydınlık bir fenerdir.”
 6. “Umut, hayatın anlamına dair bir ipucudur.”
 7. “Umudun varsa yolu da vardır.”
 8. “Karanlığın içindeyken umut etmek, güneşin doğuşunu beklemektir.”
 9. “Umut, insanın kalbinde yeşeren bir çiçektir.”
 10. “Umut, insanın içindeki güneşi yakmak için bir kibrit çöpüdür.”
 11. “Umut, her şeyin sonunda güzellik olduğunu hatırlatır.”
 12. “Umut, insanın hayatındaki en büyük hazinedir.”
 13. “Umut, insanın zayıf anında onu güçlü kılan bir duygudur.”
 14. “Umut, insanın hayatındaki en büyük yardımcısıdır.”
 15. “Umut, insanın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olan bir güçtür.”
 16. “Umut, insanın hayatındaki en büyük destekçisidir.”
 17. “Umut, insanın hayatındaki en büyük motivasyon kaynağıdır.”
 18. “Umut, insanın hayatındaki en büyük tesellisidir.”
 19. “Umut, insanın hayatındaki en büyük ilham kaynağıdır.”
 20. “Umut, insanın hayatındaki en büyük mucizedir.”

Mevlana Değer Vermekle İlgili Sözler

 1. “Değer vermek, insanın kalbindeki sevginin en güzel ifadesidir.”
 2. “Değer vermek, insanın saygı duyduğu şeyleri korumasıdır.”
 3. “Değer vermek, insanın hayatındaki güzellikleri fark etmesidir.”
 4. “Değer vermek, insanın kendisine ve başkalarına saygı göstermesidir.”
 5. “Değer vermek, insanın hayatındaki anlamlı şeyleri takdir etmesidir.”
 6. “Değer vermek, insanın hayatındaki önemli insanları sevmesidir.”
 7. “Değer vermek, insanın hayatındaki küçük detayları unutmamasıdır.”
 8. “Değer vermek, insanın hayatındaki güzellikleri paylaşmasıdır.”
 9. “Değer vermek, insanın hayatındaki değerli anları yaşamasıdır.”
 10. “Değer vermek, insanın hayatındaki önemli anları hatırlamasıdır.”
 11. “Değer vermek, insanın hayatındaki anlamlı şeyleri korumasıdır.”
 12. “Değer vermek, insanın hayatındaki sevgiyi paylaşmasıdır.”
 13. “Değer vermek, insanın hayatındaki güzel şeyleri hatırlamasıdır.”
 14. “Değer vermek, insanın hayatındaki anlamlı şeyleri özlemesi ve özlemle hatırlamasıdır.”
 15. “Değer vermek, insanın hayatındaki güzellikleri özgürce yaşamasıdır.”
 16. “Değer vermek, insanın hayatındaki güzellikleri başkalarıyla paylaşmasını sağlar.”
 17. “Değer vermek, insanın hayatındaki anlamlı şeyleri koruyarak geleceğe taşımasıdır.”
 18. “Değer vermek, insanın hayatındaki önemli insanların hatıralarını yaşatmasıdır.”
 19. “Değer vermek, insanın hayatındaki önemli anıları kutlamasıdır.”
 20. “Değer vermek, insanın hayatındaki güzel şeyleri her zaman hatırlamasıdır.”

Check Also

Tolstoy Müslüman Mı ?

Lev Tolstoy (Lev Nikolayeviç Tolstoy), 19. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biridir. 9 Eylül 1828’de doğmuş …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *