Ezandan Sonra Okunacak Dualar Nelerdir ?

Ezan okunduktan sonra Müslümanlar çeşitli dualar okuyabilirler. Bu dualar hem ezanın faziletine nail olmayı hem de duaların kabul olmasını diler. İşte ezandan sonra okunabilecek bazı dualar:

1. Ezan Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ezan okunduktan sonra bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

Allahumme rabbe hazihid-da'vetit-tammeh
Vessalatil-kaimeh
Aati Muhammedenil-vesilete vel-fadileh
Veb'ashu mekamen Mahmudenillezi veadteh
İnnake la tuhliful miiad

Anlamı: “Allah’ım! Bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi sensin. Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaad ettiğin Makam-ı Mahmud’a yükselt. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.”

2. Salavat Getirmek

Ezan okunduktan sonra Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmek sünnettir. Örneğin:

Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid.

Anlamı: “Allah’ım! İbrahim’e ve onun ailesine salat ettiğin gibi, Muhammed’e ve onun ailesine de salat et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın ve yücesin.”

3. Kelime-i Şehadet

Ezanın ardından Kelime-i Şehadet getirilebilir:

Eşhedu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur ve O her şeye kadirdir.”

4. Euzü Besmele ve Fatiha Suresi

Ezan sonrası Euzü Besmele çekip Fatiha Suresi okunabilir:

Euzü billahi mineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestein. İhdinessiratal mustakim. Siratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin.

5. İstiaze Duası

Euzü billahi's-semi'il-alim mineş şeytanirracim.

Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’ın duyup bilen sıfatlarına sığınırım.”

6. Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi okunabilir:

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şaa. Vesia kursiyyuhus semavati vel ard. Ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul aziym.

Anlamı: “Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O, daima diri, yarattıklarını koruyup yöneten, her an yaratıkları gözetip durandır. O’nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında şefaat edecek kimmiş? O, kullarının önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Onlar, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.”

Ezan sonrası bu dualar ve sureler okunarak Allah’a dua edilip, şefaat talep edilebilir. Bu uygulamalar, Müslümanların manevi olarak güçlenmelerine ve ibadetlerini daha anlamlı hale getirmelerine yardımcı olur.

Check Also

Tolstoy Müslüman Mı ?

Lev Tolstoy (Lev Nikolayeviç Tolstoy), 19. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biridir. 9 Eylül 1828’de doğmuş …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *