Hastalığın Geçmesi İçin Okunacak Dualar Nelerdir ?

Hastalığın geçmesi için İslam geleneğinde okunabilecek bazı dualar ve ayetler vardır. Bu dualar, hastalıktan kurtulma ve şifa bulma niyetiyle okunur. İşte hastalıkların geçmesi için okunabilecek bazı dualar:

1. Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olup, şifa niyetiyle okunabilir:

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbil alemin.
Errahmanirrahim.
Maliki yevmiddin.
İyyake na'budu ve iyyake nestein.
İhdinessiratal mustakim.
Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin.

2. Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi, Bakara Suresi’nin 255. ayeti olup, hastalıklardan korunma ve şifa bulma niyetiyle okunabilir:

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.
La te'huzuhu sinetun ve la nevm.
Lehu ma fissemavati ve ma fil ard.
Men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih.
Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şaa.
Vesia kursiyyuhus semavati vel ard.
Ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul aziym.

3. Felak ve Nas Sureleri

Felak ve Nas Sureleri, kötü etkilerden korunmak ve hastalıklardan kurtulmak için okunabilir.

Felak Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul euzu bi rabbil felak.
Min şerri ma halak.
Ve min şerri ğasikin iza vakab.
Ve min şerri neffasati fil ukad.
Ve min şerri hasidin iza hased.

Nas Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul euzu bi rabbin nas.
Melikin nas.
İlahin nas.
Min şerril vesvasil hannas.
Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas.
Minel cinneti ven nas.

4. Şifa Ayetleri

Kur’an-ı Kerim’de geçen şifa ayetleri de hastalıkların geçmesi için okunabilir. Bazı şifa ayetleri şunlardır:

  • Tevbe Suresi, 14. ayet:bashKodu kopyalaVe yeşfi sudure kavmin mü'minin.
  • Şuara Suresi, 80. ayet:Kodu kopyalaVe iza merıdtu fe huve yeşfin.

5. Hastalar için Dua

Hz. Muhammed (s.a.v.), hastalar için çeşitli dualar tavsiye etmiştir. Bunlardan biri de şudur:

Allahumme rabben nas, ezhibil be'se, işfi ente'ş-şafi, la şifa'e illa şifa'uke, şifa'en la yugadiru seqamen.

Anlamı: “Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu hastalığı gider, şifa ver. Sen şifa vericisin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiçbir hastalık bırakmasın.”

6. İhlas Suresi

İhlas Suresi de hastalıklardan korunma ve şifa niyetiyle okunabilir:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul huvallahu ehad.
Allahus-samed.
Lem yelid ve lem yuled.
Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

Bu dualar ve sureler, hastalıkların geçmesi ve şifa bulma niyetiyle okunabilir. Manevi destek sağlamak ve Allah’a olan imanınızı güçlendirmek için bu duaları düzenli olarak okuyabilirsiniz. Ayrıca, hastalık durumunda tıbbi yardımı da ihmal etmemek önemlidir.

Check Also

Tolstoy Müslüman Mı ?

Lev Tolstoy (Lev Nikolayeviç Tolstoy), 19. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biridir. 9 Eylül 1828’de doğmuş …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *