İmanın Şartları Nelerdir ?

İman, İslam dininde Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe ve kader konularına inanma anlamına gelir. İman, bir kişinin İslam dini inancına sahip olduğunu ve bu inanca bağlı kalarak yaşadığını ifade eder. İman, kalp ile tasdik edilir ve dil ile ifade edilir. İslam dininde iman, Müslümanların hayatında önemli bir yere sahiptir ve İslam’ın temel şartlarından biridir.

İmanın Şartları

İmanın şartları altı tanedir ve bunlar şunlardır:

 1. Allah’a İman: Allah’ın varlığına, birliğine ve özelliklerine inanmak.
 2. Melekler’e İman: Allah’ın yarattığı meleklerin varlığına ve görevlerine inanmak.
 3. Kitaplar’a İman: Allah tarafından gönderilen kitapların varlığına ve doğruluğuna inanmak.
 4. Peygamberlere İman: Allah tarafından gönderilen peygamberlerin varlığına ve görevlerine inanmak.
 5. Ahiret Günü’ne İman: Öldükten sonra dirilişin ve mahşer gününün varlığına inanmak.
 6. Kader’e İman: Her şeyin Allah’ın takdiri ve kontrolünde olduğuna inanmak.

İslam’ın Şartları

İslamın şartları beş tanedir ve bunlar şunlardır:

 1. Kelime-i Şahadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu” şeklinde ifade edilir ve anlamı “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” demektir.
 2. Namaz: Günde beş vakit farz olan namazı kılmak.
 3. Zekat: Sahip olunan mala belli bir oranda vergi vermek.
 4. Oruç: Ramazan ayında tutulan oruç.
 5. Hac: İslam’ın beş temel şartından biri olan hac, her yıl Mekke’de yapılan ibadetlerin tamamını içerir.

Check Also

Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Beş Kısa Sure Okuma: Sefere çıkarken Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini besmele ile başlayarak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *