İmanın Şartları Nelerdir ?

İman, İslam dininde Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kaza-kaderin varlığına inanmak, bunları kalpten kabul etmek, sözlü olarak ifade etmek, eylemlerle yaşamak ve bu inançları korumak anlamına gelir.

İslam’da bir kişinin imanlı bir Müslüman olabilmesi için, öncelikle aşağıda belirtilen 6 şarta uyması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bir Müslüman olmak için şu adımları takip etmek gerekmektedir:

 1. Kelime-i Şehadet getirmek: “Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu” ifadesini söyleyerek, Allah’ın bir olduğuna ve Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna inandığını beyan etmek.
 2. Namaz kılmak: Müslümanlar beş vakit namaz kılmakla yükümlüdürler.
 3. Oruç tutmak: Ramazan ayında oruç tutmak, Müslümanların önemli ibadetlerinden biridir.
 4. Zekat vermek: Zengin Müslümanlar, belirli bir miktarda paranın bir kısmını fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlüdür.
 5. Hacca gitmek: Müslümanlar, maddi ve fiziksel olarak buna muktedir oldukları takdirde, hayatlarında bir kez hacca gitmekle yükümlüdür.

Bu adımları takip ederek, bir kişi imanlı bir Müslüman olabilir ve İslam dinine tamamen bağlılık gösterebilir.

İmanın Şartları

İmanın şartları İslam dininde şu şekildedir:

 1. Allah’a inanmak: Allah’ın varlığına, birliğine, kudretine, ilmine, hikmetine ve adaletine inanmak.
 2. Melekler’e inanmak: Allah’ın yarattığı, insanlarla ilgili görevleri olan meleklerin varlığına inanmak.
 3. Kitaplar’a inanmak: Allah tarafından gönderilen kitapların varlığına ve doğruluğuna inanmak.
 4. Peygamberlere inanmak: Allah’ın seçtiği peygamberlerin varlığına, görevlerine ve mesajlarına inanmak.
 5. Ahiret’e inanmak: Ölümden sonra yeniden dirilmenin, hesap vermenin ve cennet veya cehennemde sonsuz bir hayatın varlığına inanmak.
 6. Kader’e inanmak: Allah’ın her şeyi bilmesi ve her şeyi kontrol etmesi anlamına gelen kaderin varlığına inanmak.

Bu altı şart İslam dininde imanın temel şartları olarak kabul edilir. Bu şartlara inanmak, bir kişinin İslam dinine girdiğini ve Müslüman olduğunu gösterir.

Check Also

Tolstoy Müslüman Mı ?

Lev Tolstoy (Lev Nikolayeviç Tolstoy), 19. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biridir. 9 Eylül 1828’de doğmuş …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *