Moğol Halkı Müslüman Mı ?

Moğol halkının dini inançları, tarih boyunca çeşitlilik göstermiş ve birçok farklı din ve inanç sistemine ev sahipliği yapmıştır. Moğolistan’ın yerli halkı olan Moğollar, geleneksel olarak şamanizm ve Budizm gibi inançlara bağlı olmuşlardır. Ancak, tarih boyunca İslam’ın da Moğol halkı arasında yayıldığı görülmüştür.

  1. yüzyılın başlarında, Orta ve Güneybatı Asya’da yaşayan Moğollar arasında İslam dinini kabul edenlerin sayısı artmıştır. Özellikle İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın İslam’ı kabul etmesiyle birlikte, birçok Moğol komutan, vezir ve asker de Müslüman olmuştur[3]. Bu dönemde, İslam’ın Moğol toplumunda önemli bir yer edindiği ve Moğol İmparatorluğu’nun bazı bölgelerinde İslam’ın yaygınlaştığı bilinmektedir.

Günümüzde Moğolistan‘da nüfusun büyük çoğunluğu Budist inançlara bağlıdır ve ülkenin batı kesimlerinde nispeten az sayıda Müslüman bulunmaktadır[2]. Moğolistan’daki Müslüman nüfusun çoğunluğu, Kazak ve Tuvan gibi Türk kökenli azınlıklar arasında yoğunlaşmıştır. Moğolistan’da ayrıca Hristiyanlık, şamanizm ve ateizm gibi diğer inançlar da bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Moğol halkının dini inançları, geniş bir yelpazede yer almakta ve farklı dönemlerde farklı dinlerin etkisi altında kalmıştır. Moğolistan’da yaşayan halkın dini inançları, tarihi ve kültürel geçmişleriyle yakından ilişkilidir ve bu çeşitlilik, Moğol halkının zengin kültürel mirasının bir parçasıdır.

Check Also

Tolstoy Müslüman Mı ?

Lev Tolstoy (Lev Nikolayeviç Tolstoy), 19. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biridir. 9 Eylül 1828’de doğmuş …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *