Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

  1. Beş Kısa Sure Okuma: Sefere çıkarken Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini besmele ile başlayarak okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu beş sureyi yola çıkarken okurdu 1.
  2. Yolculukta Okunacak Dua: Arapça olarak “Allahümme bike este’înü ve aleyke etevekkelü. Allahümme zellil lî suûbete emrî, ve sehhil aleyye meşakkate seferî verzuknî minel hayri eksera mimmâ etlubu, vasrih annî kulle şerrin, Rabbiş rahlî sadrî ve yessir lî emrî.” şeklinde okunur. Türkçe anlamı ise, “Rahman, Rahîm Allah’ın adıyla. Ey Rabbim! Senden yardım istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim işimin zorluğunu azalt! Seferimin meşakkatini kolaylaştır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Rabbim! Sadrıma inşirah ver. İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz.” şeklindedir 23.
  3. Yola Çıkarken Genel Dua: “Bismillahi âmentü billâhi, va’tesamtü billahi ve tevekkültü alellâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billah.” Bu dua, “Allah’ın ismiyle. Allah’a îmân ettim, Allah’a sarıldım, Allah’a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır.” anlamına gelir. Yola çıkan kişi bu duayı okursa, en hayırlı bir yere çıkmakla nasiplendirilir ve kötü bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir .

Unutmayın ki dualar samimi bir kalple okunduğunda daha etkili olur. Yolculuğunuz hayırlı ve güvenli olsun!

Check Also

Hindistan Müslüman mı ?

Hindistan’da baskın din Hinduizm olup, ülke Endonezya ve Pakistan’dan sonra sayıca en kalabalık Müslüman nüfusa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *