Tebliğ Ne Demek ? Din Kültürü

Tebliğ, Arapça kökenli bir kelime olup “duyurmak, bildirmek, iletmek” gibi anlamlara gelir. İslam’da tebliğ, Allah’ın vahyini peygamberler aracılığıyla insanlara iletmek ve onlara İslam’ın prensiplerini, inançlarını, emirlerini ve yasaklarını bildirmek anlamına gelir.

İslam’a göre, Allah peygamberler aracılığıyla insanlara mesajını iletir ve onları doğru yola yönlendirir. Peygamberler, Allah’ın vahyini alır ve topluma tebliğ görevini üstlenirler. Bu tebliğ, insanları İslam’a davet etmek, onları Allah’ın emirlerine uymaya çağırmak ve İslam’ın prensiplerini anlatmak şeklinde gerçekleşir.

Tebliğ, İslam’da önemli bir görev olarak kabul edilir ve peygamberlerin temel görevlerinden biridir. Müslümanlar, peygamberlerin getirdiği mesajları anlamak, kabul etmek ve uygulamakla yükümlüdürler. Aynı zamanda, her Müslümanın da kendi kapasitesi doğrultusunda tebliğ görevi vardır, yani İslam’ı doğru bir şekilde anlatmak ve insanları İslam’a davet etmekle sorumludur. Ancak bu tebliğ, hoşgörü, sabır ve anlayış içinde yapılmalıdır.

Check Also

Tolstoy Müslüman Mı ?

Lev Tolstoy (Lev Nikolayeviç Tolstoy), 19. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biridir. 9 Eylül 1828’de doğmuş …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *