Tebbet Suresi, Tebbet Suresi Dinle Okunuşu, Anlamı, Arapça ve Fazileti

Tebbet Suresi, Kuran-ı Kerim’in 111. suresidir. Bu surede, Hz. Muhammed’in düşmanlarına yönelik bir lanet ve uyarı yer almaktadır. Surede, Hz. Ebu Leheb’in ve eşi Hatice’nin amcası Ebu Cehil’in Allah’ın mesajını reddetmeleri ve Hz. Muhammed’e karşı düşmanlık beslemeleri eleştirilmiştir. Surede aynı zamanda, bu kişilerin gelecekteki akıbetleri hakkında da bilgi verilmiştir.

Tebbet Suresi Dinle

Tebbet Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb, mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb, seyeslâ nâren zâte leheb, vemraetühû hammâletelhatab, fî cî dihâ hablün min mesed.

Tebbet Suresi Anlamı (Meali)

 1. (Ey Muhammed!) Ebu Leheb’in elleri kurusun, o da kurusun.
 2. Ne malı ne de kazandığı şeyler ona fayda sağlayacak.
 3. Yakında ateşte yanacak.
 4. Karısı da odun taşıyacak.
 5. Boynunda hurma lifinden bir ip olacak.

Tebbet Suresi, Hz. Muhammed’in düşmanlarına yönelik bir uyarı ve lanet içeren bir suredir. Bu surede, Hz. Ebu Leheb ve eşi Hatice’nin amcası Ebu Cehil’in Allah’ın mesajını reddetmeleri ve Hz. Muhammed’e karşı düşmanlık beslemeleri eleştirilir. Aynı zamanda, bu kişilerin gelecekteki akıbetleri hakkında da bilgi verilir. Surede, bu kişilerin cehenneme gidecekleri ve orada yanacakları konusunda uyarılır. Hz. Ebu Leheb’in eşi de cehennemde odun taşıyacak ve üzerinde palmiye yapraklarından bir ip olacak. Sure, inananlara düşmanlık besleyenlerin Allah’ın gazabına uğrayacaklarını ve sonunda kaybedeceklerini hatırlatır.

Tebbet Suresi Arapça

Tebbet Suresi Fazileti

Tebbet Suresi, Kuran-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir ve Hz. Muhammed’in düşmanlarına yönelik bir uyarı içerir. Bu sure, inananlar için birçok fayda sağlar:

 1. İnananları düşmanlıkla karşılaşan ve bu nedenle zor durumda olan kişilere moral ve cesaret verir.
 2. İslam’ı kabul etmeyenlerin akıbetinin ne olacağı hakkında uyarır ve bu durum inananları Allah’ın rahmetine sığınmaya teşvik eder.
 3. Suredeki lanet, inananların Hz. Muhammed’e karşı olan sevgi ve saygısını artırır.
 4. Bu sure, inananların kalplerindeki şeytanın etkisini azaltır ve onları Allah’a yaklaştırır.
 5. Tebbet Suresi, Kuran-ı Kerim’de bulunan her sure gibi, okunduğunda sevap kazandırır ve inananların Allah’ın rahmetine daha çok yaklaşmasını sağlar.

Tebbet Suresi ile İlgili Hadisler

Tebbet Suresi ile ilgili olarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şu hadisleri kaydedilmiştir:

 1. Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v.) Tebbet Suresi’ni okuduğunda, Ebu Leheb’in karısı, hurma dallarından bir ip taşıyarak ona doğru geldi ve şöyle dedi: “Sen onun üzerine mi geldin?” Hz. Peygamber (s.a.v.) bu soruya cevap vermedi. Sonra Cebrail (a.s.) geldi ve Tebbet Suresi’nin son ayetlerini okudu ve şöyle dedi: “Rabbin senin için, o kadının yaptığından daha hayırlısını yapacak.” (Buhari, Tefsir, Tebbet)
 2. İbn Abbas (r.a.) şöyle diyor: “Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) Tebbet Suresi’ni okudu ve şöyle buyurdu: “Bu sure, herhangi bir sureden daha çok sevap kazandırır.” (Tirmizi, Tefsir, Tebbet)

Bu hadislerde, Tebbet Suresi’nin Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından okunması ve önemli bir sure olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu surenin okunmasıyla sevap kazanılacağı ve Allah’ın rahmetine daha çok yaklaşılacağı belirtilmektedir.

Check Also

Maun Suresi, Maun Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini ilk ayetinde geçen “maun” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *