En Etkili Şifa Duaları Nelerdir ?

Hastalıklara şifa dilemek için okunabilecek bazı etkili şifa duaları ve ayetleri aşağıda bulabilirsiniz: Tevbe Suresi, 14. Ayet: “Ezhibil be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.” Bu ayet, hastalığın son bulması ve şifaya kavuşmak için okunur. Yunus Suresi, 57. Ayet: Yoğun bakımda olan hastalar için Yunus suresinin 57. ayeti tavsiye edilir. Nahl Suresi, 69. Ayet: Nahl suresinin 69. ayeti de …

Devamını Oku

Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Beş Kısa Sure Okuma: Sefere çıkarken Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini besmele ile başlayarak okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu beş sureyi yola çıkarken okurdu 1. Yolculukta Okunacak Dua: Arapça olarak “Allahümme bike este’înü ve aleyke etevekkelü. Allahümme zellil lî suûbete emrî, ve sehhil aleyye meşakkate seferî verzuknî minel hayri eksera mimmâ etlubu, vasrih annî kulle şerrin, Rabbiş rahlî sadrî ve …

Devamını Oku

Tuvalete Girerken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Tuvalete girerken ve çıkarken okunacak dualar, Müslümanların bu mekânlara girerken ve çıkarken Allah’tan yardım ve koruma istemek için okudukları dualardır. İşte tuvalete girerken ve çıkarken okunacak dualar: Tuvalete Girerken Okunacak Dua Tuvalete girerken okunması tavsiye edilen dua şudur: Bismillah. Allahümme inni eûzu bike minel hubsi vel habâis. Anlamı: “Allah’ın adıyla (giriyorum). Allah’ım! Pisliklerden ve pis şeytanlardan sana sığınırım.” Tuvaletten Çıkarken …

Devamını Oku

Evden Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Evden çıkarken okunacak dualar, Müslümanların günlük hayatlarında Allah’ın yardımını, korumasını ve bereketini talep ettikleri dualardır. İşte evden çıkarken okunabilecek bazı dualar: 1. Evden Çıkarken Okunacak Dua Bu dua, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği ve evden çıkarken okunması sünnet olan duadır: Bismillahi tevekkeltü alellahi la havle ve la kuvvete illa billah. Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet yalnızca …

Devamını Oku

Ezandan Sonra Okunacak Dualar Nelerdir ?

Ezan okunduktan sonra Müslümanlar çeşitli dualar okuyabilirler. Bu dualar hem ezanın faziletine nail olmayı hem de duaların kabul olmasını diler. İşte ezandan sonra okunabilecek bazı dualar: 1. Ezan Duası Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ezan okunduktan sonra bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir: Allahumme rabbe hazihid-da'vetit-tammehVessalatil-kaimehAati Muhammedenil-vesilete vel-fadilehVeb'ashu mekamen Mahmudenillezi veadtehİnnake la tuhliful miiad Anlamı: “Allah’ım! Bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi …

Devamını Oku

Hastalığın Geçmesi İçin Okunacak Dualar Nelerdir ?

Hastalığın geçmesi için İslam geleneğinde okunabilecek bazı dualar ve ayetler vardır. Bu dualar, hastalıktan kurtulma ve şifa bulma niyetiyle okunur. İşte hastalıkların geçmesi için okunabilecek bazı dualar: 1. Fatiha Suresi Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olup, şifa niyetiyle okunabilir: Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi rabbil alemin.Errahmanirrahim.Maliki yevmiddin.İyyake na'budu ve iyyake nestein.İhdinessiratal mustakim.Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin. 2. Ayet-el Kürsi …

Devamını Oku

Cuma Günü Okunacak Dua Nedir ?

Cuma günü, İslam dininde özel ve mübarek kabul edilen bir gündür. Bu nedenle Cuma gününde yapılan ibadetler, dualar ve zikirler ayrı bir önem taşır. İşte Cuma günü okunabilecek bazı dualar ve sureler: 1. Salavat-ı Şerife Cuma günü, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmek çok faziletlidir. İşte salavat örnekleri: Salavat-ı Şerife: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Allahümme salli alâ …

Devamını Oku

Baş Ağrısı İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir ?

Baş ağrısı için okunabilecek dualar, İslam kültüründe sıkça başvurulan manevi şifa yöntemlerindendir. İşte baş ağrısı için okunabilecek bazı dualar ve ayetler: 1. Fatiha Suresi Fatiha Suresi, baş ağrısına karşı okunabilecek en etkili surelerden biridir. Üç defa okunabilir. Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdü lillahi rabbil alemin.Errahmanirrahim.Maliki yevmiddin.Iyyake na’budu ve iyyake neste’in.Ihdinessiratal mustakim.Siratallazina en’amta aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin. 2. İhlas, Felak …

Devamını Oku

Yatmadan Önce Okunacak Dualar Nelerdir ?

Yatmadan önce okunacak dualar, birçok Müslüman için gecenin huzur ve bereket içinde geçmesi adına önemlidir. İşte yatmadan önce okunması tavsiye edilen bazı dualar ve sureler: 1. Ayetel Kürsi Ayetel Kürsi, Bakara Suresi’nin 255. ayetidir ve yatmadan önce okunması tavsiye edilir. Ayetel Kürsi: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ …

Devamını Oku

Yasinden Sonra Okunacak Dua Nedir ?

Yasin Suresi’ni okuduktan sonra okunacak dualar, manevi bir huzur ve ruhsal bir doyum sağlamak amacıyla okunur. Bu dualar, genellikle Yasin Suresi’nin faziletlerine inanan ve bu sureyi okuyan kişiler tarafından tercih edilir. Yasin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 36. suresi olarak bilinir ve “kalplerin şifası” olarak da anılır. Yasin Suresi okunduktan sonra okunabilecek dualar arasında, özellikle bağışlanma duası önemli bir yer tutar. Bu …

Devamını Oku