Felak Suresi, Felak Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisler

Felak Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 113. suresidir ve Medine döneminde inmiştir. Sure, insanları ve şeytanları kötülüklerden koruyan Allah’ın gücü ve koruyuculuğu hakkında bilgi verir.

Felak Suresi, insanların kötü niyetli insanlar ve şeytanlar tarafından zarar görmemesi için Allah’a sığınmalarını öğütler. Surede, insanların Allah’a sığınmaları gereken durumlar belirtilir. Bu durumlar arasında, geceleyin korku ve ürküntü hissetmek, sihirbazların ve nazarın zararlarına maruz kalmak, öldürücü hayvanların saldırısına uğramak, kötü niyetli insanların hilelerine düşmek gibi durumlar yer alır.

Felak Suresi, ezberlemesi kolay ve sıkça okunan bir suredir. İslam dininde, Felak Suresi’nin okunması insanları kötülüklere karşı koruduğuna inanılır. Bu nedenle, İslam toplumunda, Felak Suresi’nin okunması yaygın bir uygulamadır.

Felak Suresi Dinle

Felak Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Kul e’ûzü bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad.

Felak Suresi Anlamı (Felak Suresi Meali)

Felak Suresi’nin anlamı ve meali şöyledir:

  1. De ki: “Sığınırım şafak vaktine,
  2. Gecenin karanlığından
  3. Kendisine musallat olan her şeyin şerrinden,
  4. Boğazına üfleyen büyücülerin şerrinden,
  5. Nazardan kıskançlığı olanların şerrinden,
  6. İblisin şerrinden, kaçınırım.”

Felak Suresi, insanların kötü niyetli insanlar ve şeytanlar tarafından zarar görmemesi için Allah’a sığınmalarını öğütler. Surede, insanların Allah’a sığınmaları gereken durumlar belirtilir. Bu durumlar arasında, geceleyin korku ve ürküntü hissetmek, sihirbazların ve nazarın zararlarına maruz kalmak, öldürücü hayvanların saldırısına uğramak, kötü niyetli insanların hilelerine düşmek gibi durumlar yer alır.

Felak Suresi Arapça

Felak Suresi Fazileti

Felak Suresi‘nin fazileti, İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir. İslam inancına göre, Felak Suresi’nin okunması insanları kötülüklere karşı korur ve hayatlarını güvence altına alır. Bu nedenle, İslam toplumunda, Felak Suresi’nin okunması yaygın bir uygulamadır.

Felak Suresi, insanların Allah’a sığınmalarını öğütleyen bir suredir. Surede, insanların zarar görmesine neden olabilecek durumlar belirtilir ve bu durumlardan korunmak için Allah’a sığınmak gerektiği vurgulanır. İslam inancına göre, Felak Suresi’nin okunması, insanları ve evlerini kötü niyetli insanların ve şeytanların zararlarından korur.

Ayrıca, Hz. Peygamber’in de Felak Suresi‘ni sık sık okuduğu ve bu sureyi okumanın önemini vurguladığı bilinmektedir. Bu nedenle, İslam toplumunda, Felak Suresi’nin okunması ve ezberlenmesi tavsiye edilir ve bu surenin faziletine inanılır.

Felak Suresi ile İlgili Hadisler

Felak Suresi ile ilgili bazı hadisler şunlardır:

  1. Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi: “Peygamberimiz (s.a.v.) her gece yatağına girerken ellerini üfleyip, sonra da “Felak ve Nas” surelerini okurdu.” (Buhari, Müslim)
  2. Hz. Enes (r.a.) şöyle dedi: “Peygamberimiz (s.a.v.) bir hastalık veya başka bir sebeple üzüntüye düştüğünde, “Felak ve Nas” surelerini okur ve ellerini üflerdi.” (Tirmizi)
  3. Hz. Abdullah b. Abbas (r.a.), Felak Suresi’nin, bir evin veya bir kişinin şerrinden korunmak için okunması gerektiğini söyledi. (Tirmizi)
  4. Hz. Ömer (r.a.) şöyle dedi: “Felak ve Nas surelerini, şeytanların şerrinden korunmak için okuyun ve bu sureleri çocuklarınıza da öğretin.” (Tirmizi)

Bu hadislerde, Peygamberimiz (s.a.v.) ve sahabe efendilerinin Felak Suresi’ni okumanın önemine ve bu surenin insanları kötülüklerden koruyacağına inandıkları görülmektedir. Bu nedenle, İslam toplumunda, Felak Suresi’nin okunması ve ezberlenmesi tavsiye edilir ve bu surenin faziletine inanılır.

Check Also

Maun Suresi, Maun Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini ilk ayetinde geçen “maun” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *